شرکت تکنونما با بیش از چندین سال سابقه کاری در حوزه محصولات ای تی در سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را شروع کرده است .