با توجه به گسترش بازار و وجود کالاهای های غیر اصل و کپی باید هنگام خرید محتاطانه و با دقت خرید خود را نهایی کنیم. 

آیا کالاهای تکنونما اصل می باشد؟

تکنونما اصالت همۀ کالاهایش را تضمین و همۀ آن‌ها را با گارانتی و مهلت تست عرضه می‌کند. از آنجا که تکنونما برای تامین کالاهای ارائه شده در وب سایت، تنها با شرکت‌های معتبر و واردکنندگان رسمی و قانونی همکاری می‌کند.